HemBehörighter

En viktig grundsten i vårt kvalitetsarbete är medlemskap i Plattsättningsentreprenörers Riksförening (PER) och Byggkeramikrådet (BKR). Det innebär att vi är utbildade och behöriga enligt BBV , och använder oss av de branschregler som gäller i samband med våtrum med keramiska material. Vi utbildar fortlöpande våra hantverkare och arbetar alltid enligt de senaste regelverken. Vi har även lång erfarenhet av plattsättningsentreprenader.
Partners

För att kunna driva framgångsrika projekt krävs duktiga samarbetspartners. Abstrakt Bygg och Inredning AB jobbar med Uppsalas största och bästa. Ovan är ett axplock av dem..


Abstrakt Bygg AB         

Samaritergränd 5

753 19 UPPSALA


Organisationsnummer: 556835-7015