Rot-avdrag

Renovera till halva kostnaden!Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed infördes ett husavdrag som inkluderar ROT-tjänster.


Det innebär att köparen får skattereduktonen direkt vid betalning och betalar bara 70% av arbetskostnaden inklusive moms, inom ramarna för maximalt avdrag. Företaget får sedan begära ut resterande 30% av arbetskostnaden hos Skatteverket.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Läs Skatteverkets information om ROT

'

Abstrakt Bygg AB         

Samaritergränd 5

753 19 UPPSALA


Organisationsnummer: 556835-7015